Cách sử dụng EPS để đánh giá cổ phiếu

Chúng ta những người chơi trên thị trường khi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng để đầu tư, sẽ đánh giá cẩn thận các chỉ số và thống kê kinh tế khác nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ số được gọi là Thu nhập trên mỗi Cổ phiếu, hoặc EPS.

EPS là gì?

Chỉ số Thu nhập trên mỗi Cổ phiếu này đánh giá mức lợi nhuận của một công ty nhất định về một cổ phiếu. Hệ số nhân này cho thấy mối quan hệ của lợi nhuận ròng trong thời gian một năm và số lượng cổ phiếu phổ thông của nó trong doanh thu, đưa ra ý tưởng về lợi nhuận có thể mang lại cho nhà đầu tư trên mỗi cổ phiếu họ mua.

Về bản chất, mỗi cổ đông nắm giữ phần vốn góp được phép của công ty tương đương với số lượng cổ phiếu đã phát hành. Lợi nhuận thu được được chia theo tỷ lệ cho mỗi cổ đông. Vì vậy, hệ số nhân EPS tiết lộ bao nhiêu tiền trong tổng số tiền đã đầu tư sẽ quay trở lại nhà đầu tư. EPS càng cao thì càng có lợi khi đầu tư vào công ty.

Lợi nhuận của công ty có thể được chia toàn bộ hoặc một phần cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Ở đây, mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của ban giám đốc. Cổ đông thông qua đại diện của họ trong hội đồng quản trị có thể tác động đến vấn đề, làm thay đổi phần lợi nhuận sẽ được chia cho cổ đông dưới hình thức cổ tức.

EPS được tính như thế nào?

Để tính EPS, chúng ta sử dụng lợi nhuận ròng trừ cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi. công thức như sau:

EPS = (P – Div) / N

Ở đây:

 • P là lợi nhuận ròng của công ty trong kỳ báo cáo (sau thuế)
 • Div là cổ tức trên cổ phiếu đặc quyền
 • N là số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ báo cáo.

Ví dụ về phép tính:

Ví dụ, chúng ta hãy sử dụng Netflix (NASDAQ: NFLX) . Trong năm tài chính vừa qua, công ty đã báo cáo 2.761.395.000 USD lợi nhuận ròng, trong khi tổng số cổ phiếu phổ thông có doanh thu là 440.922.000 cổ phiếu.

Báo cáo số dư nói rằng Netflix đã không phát hành cổ phiếu đặc quyền, vì vậy trong công thức tính toán, chúng ta không trừ đi gì.

Chia lợi nhuận ròng 2.761.395.000 USD cho 440.922.000 cổ phiếu, chúng ta nhận được EPS là 6,26 USD cho mỗi cổ phiếu.

Làm thế nào để sử dụng EPS?

Sử dụng EPS, hãy chú ý đến hai vấn đề quan trọng:

1. EPS không tính đến giá thị trường của cổ phiếu.

Hệ số tính toán lợi nhuận từ một cổ phiếu, nhưng công thức không bao gồm giá thị trường của nó. Do đó, tùy thuộc vào cách sau, kết quả đầu tư có thể khác nhau một chút. Để biết mỗi đô la đầu tư mang lại lợi nhuận nào, hãy chia EPS cho giá bạn đã mua cổ phiếu.

Hãy để chúng tôi so sánh hai công ty:

 • Công ty A có EPS 10 đô la và cổ phiếu của công ty trên thị trường có giá 200 đô la mỗi cổ phiếu. Vì vậy, lợi nhuận có khả năng tạo ra là (10/200) * 100 = 5%.
 • Nếu công ty B có EPS $ 5, trong khi cổ phiếu của nó được giao dịch với giá $ 50 mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận của bạn sẽ tạo ra (5/50) * 100 = 10%.

Kết quả là, mặc dù Công ty A có EPS lớn hơn, nhưng Công ty B trông hấp dẫn hơn để đầu tư vì cổ phiếu của công ty được giao dịch với giá thấp hơn và mang lại doanh thu tốt hơn.

2. Sử dụng động lực của EPS để đánh giá

Để kiểm tra xem một công ty có hấp dẫn để đầu tư hay không, các chuyên gia không xem xét kỹ mức EPS hiện tại bằng những thay đổi của nó trong thời gian một năm. Điều mà các nhà đầu tư muốn thấy ở đây là sự tăng trưởng. EPS càng tăng nhanh, công ty càng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Động lực EPS của một công ty có thể thay đổi tùy thuộc vào lợi nhuận, số lượng cổ phiếu trên thị trường hoặc cả hai yếu tố. Công ty có thể tăng EPS bằng cách tăng lợi nhuận hoặc giảm số lượng cổ phiếu trên thị trường thông qua việc mua lại cổ phiếu . Hoặc ngược lại, nếu công ty tăng số lượng cổ phiếu có doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng lợi nhuận của nó, thì EPS của nó sẽ giảm.

Theo quy định, các nhà đầu tư đánh giá EPS cùng với các chỉ số kinh tế khác, chẳng hạn như P / E. Nếu các chỉ số khác ít hơn hoặc bằng nhau, thì EPS tốt hơn trong kỳ báo cáo sẽ làm cho một công ty trở nên hấp dẫn hơn các công ty khác.

Ưu điểm và nhược điểm của EPS

Ưu điểm :

 • Tính khả dụng và phổ biến
 • Cách tiếp cận toàn diện: bạn có thể đánh giá khả năng công ty mang lại cho bạn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cùng một lúc
 • Công thức tính toán đơn giản và nhiều nguồn thông tin mở, nơi bạn có thể kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu của mình.

Một số nhược điểm:

 • Các công ty có tuổi thọ ngắn rất khó đánh giá vì thông thường, EPS được đánh giá theo động lực trong thời gian vài năm. Vì vậy, hãy sử dụng cái này một cách cẩn thận nếu công ty đã có mặt trên thị trường ít hơn một vài năm.
 • Giá trị EPS là tuyệt đối và cần phải liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu để tính đúng. Đối với một kết quả tốt hơn, sử dụng nó cùng với P / E .
 • Hệ số nhân không tính đến ảnh hưởng của các cổ phiếu đặc quyền nếu có.

Tóm Tắt

EPS mang lại cơ hội đánh giá lợi nhuận tiềm năng thu được từ một cổ phiếu của công ty bạn định đầu tư. Hệ số nhân có những ưu điểm và nhược điểm như nhau, vì vậy, nó được khuyến nghị sử dụng cùng với các hệ số khác, ví dụ P/E.

Victor Phạm
Victor Phạm
Victor Phạm là Nhà phân tích / Nhà giao dịch / Huấn luyện thị trường dày dạn kinh nghiệm với hơn 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Anh ấy đã làm việc với tư cách là Nhà phân tích thị trường cho một số công ty môi giới lớn, với tư cách là nhà tư vấn giao dịch và là người chia sẻ / người sáng tạo nội dung cho các cổng tin tức và nền tảng giáo dục. Zalo : 0927.579.777