Trang chủCảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro

 

Đầu tư rủi ro cao

Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như cho bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng là bạn có thể bị thua lỗ vượt quá số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Ý kiến ​​về thị trường 

Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. tuhocdautu.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

Độ chính xác của thông tin

Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.

Tuhocdautu.vn đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web; tuy nhiên, nó không đảm bảo tính chính xác và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc do bạn không thể truy cập trang web, hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc truyền hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo được gửi qua trang web này.?

Liên kết của bên thứ ba

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn.

Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.

Tuhocdautu.vn không xác nhận hay đảm bảo cung cấp của các nhà cung cấp bên thứ ba cũng như không chịu trách nhiệm về bảo mật, nội dung hoặc tính khả dụng của các trang web bên thứ ba, đối tác hoặc nhà quảng cáo của họ.