Today's Picks

Most Recent

Fed đã tăng lãi suất mạnh 75 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay và chứng khoán Mỹ giảm trên diện rộng....

Vào lúc 1 giờ sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 9, theo giờ Hà Nội, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên...

Most Recent

Trending

Important

Fed đã tăng lãi suất mạnh 75 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay và chứng khoán Mỹ giảm trên diện rộng....

Vào lúc 1 giờ sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 9, theo giờ Hà Nội, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản lãi suất tháng 9 theo lịch trình, tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản một lần nữa. Đây là lần thứ năm Fed tăng lãi suất trong năm nay và là lần thứ ba liên tiếp Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang đã tăng lên 3% -3,25 %. Kỷ lục tăng lãi suất nhanh chóng.Thái độ trung lập của Powell cho thấy rằng ông sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nhưng tốc độ có thể chậm...

Fed đã tăng lãi suất mạnh 75 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay và chứng khoán Mỹ giảm trên diện rộng....

Vào lúc 1 giờ sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 9, theo giờ Hà Nội, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản lãi suất tháng 9 theo lịch trình, tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản một lần nữa. Đây là lần thứ năm Fed tăng lãi suất trong năm nay và là lần thứ ba liên tiếp Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang đã tăng lên 3% -3,25 %. Kỷ lục tăng lãi suất nhanh chóng.Thái độ trung lập của Powell cho thấy rằng ông sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nhưng tốc độ có thể chậm...

More from categories