Today's Picks

Most Recent

Cuộc họp lãi suất của ECB tháng 1 : Lạm phát giảm mang lại niềm tin lạc quan cho thị trường

Sau khi tăng lãi suất thêm 50BP vào tháng Giêng, ba lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đều đã...

Most Recent

Trending

Important

Cuộc họp lãi suất của ECB tháng 1 : Lạm phát giảm mang lại niềm tin lạc quan cho thị trường

Sau khi tăng lãi suất thêm 50BP vào tháng Giêng, ba lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đều đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 2009. Vào tháng Ba, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 50BP và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán.Chỉ xét từ tuyên bố, lập trường của Ngân hàng Trung ương châu Âu tại cuộc họp này vẫn mang tính diều hâu, Tuy nhiên, sự lạc quan chung ở thị trường nước ngoài gần đây có thể là do lạm phát tiếp tục giảm đã mang lại cho thị trường niềm tin bỏ qua các...

Cuộc họp lãi suất của ECB tháng 1 : Lạm phát giảm mang lại niềm tin lạc quan cho thị trường

Sau khi tăng lãi suất thêm 50BP vào tháng Giêng, ba lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đều đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 2009. Vào tháng Ba, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 50BP và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán.Chỉ xét từ tuyên bố, lập trường của Ngân hàng Trung ương châu Âu tại cuộc họp này vẫn mang tính diều hâu, Tuy nhiên, sự lạc quan chung ở thị trường nước ngoài gần đây có thể là do lạm phát tiếp tục giảm đã mang lại cho thị trường niềm tin bỏ qua các...

More from categories