Liên hệ với chúng tôi

Ngu trong nhỏ bằng ngu trong lớn – Thông điệp chính từ câu chuyện của Warren Buffet.

“If I do stupid decisions with small money, I will definitely make the same stupid decisions with big money too”  Nếu tôi thực hiện những quyết định ngu ngốc với số tiền nhỏ, tôi chắc chắn cũng sẽ đưa ra những quyết định ngu ngốc tương tự với số tiền lớnWarren Buffet.

“How you do anything is how you do everything – Cách bạn làm bất cứ điều gì là cách bạn làm mọi thứ “- T. Harv Eker

Là một nhà giao dịch, hãy tự tin giao dịch với số tiền nhỏ và số lượng nhỏ trước, sau đó bạn có thể giao dịch với số tiền lớn với số lượng lớn. Nếu bạn thực hiện những quyết định sai lầm với số tiền nhỏ, bạn cũng sẽ làm như vậy với số tiền lớn.

Vui lòng tạo thói quen giao dịch tự tin bằng cách sử dụng các lô nhỏ thay vì giao dịch các lô lớn và đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc trong tài khoản giao dịch của bạn.

Chúng tôi luôn quan tâm đến sự nghiệp giao dịch của bạn và chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên giao dịch an toàn ở mọi điều kiện thị trường.

Đừng giao dịch mọi lúc. Chỉ giao dịch thị trường ngoại hối tại các thiết lập giao dịch đã được xác nhận.

 

 

Văn Phòng

Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email

hotro@tuhocdautu.vn

Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn trực tiếp