Sách Fibonacci Trading

Chúng ta vẫn thường biết về Dãy số Fibonacci nắm giữ Tỷ lệ vàng được tìm thấy phổ biến trong tự nhiên và được sử dụng bởi các kiến ​​trúc sư, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều lĩnh vực khác rất hiệu quả.
Sách Fibonacci Trading với hướng dẫn đột phá, cố vấn giao dịch kỹ thuật nổi tiếng Carolyn Boroden cho bạn thấy cách nghiên cứu mô hình Fibonacci có thể được sử dụng như một phương pháp cực kỳ hiệu quả để đạt được lợi nhuận cao hơn trên thị trường chứng khoán và Forex