Video

Bài viết mới

Đáng chú ý

Triển vọng kinh tế Hoa Kỳ 2023 : Suy thoái “lạm phát đình trệ”

Các từ khóa cho nền kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2022 là "lạm phát cao" và "tăng lãi suất nhanh chóng". Lạm phát tại Mỹ đạt mức cao mới kể từ năm 1981, Fed tăng lãi suất mạnh liên tiếp và tốc độ thắt chặt tiền tệ nhanh...